Uncategorized

Historijski pregled: iz humanistike u digitalnu humanistiku

Postepena transformacija ranog humanizma u discipline koje čine današnju humanistiku su bile jako oblikovane editorskim praksama uključenim u renoviranje čitavog korpusa radova iz klasične antike, koja su bila očuvana tokom srednjeg vijeka u grčkim i arapskim rukopisima u bizantskim i islamskim centrima učenja. Filozofski sistemi renesanse su imali čovjeka kao centralni subjekat njihovog razmišljanja a… Continue reading Historijski pregled: iz humanistike u digitalnu humanistiku