CULTUROLOGY, AUTHORS · Uncategorized

Autorstvo i kultura otvorenih izvora

U početku ću navesti citat Johna Updike: “Štampana, uvezana i plaćena knjiga je bila – i još je uvijek, u ovom momentu – uzbudljivija, zahtjevnija i za njene proizvođače i njene potrošače. Ona je mijesto susreta, u tišini, između dva uma koji jedan drugog prate u stope”. Gore spomenuti citat je Cohen citirao, naglašavajući nepisani ugovor… Continue reading Autorstvo i kultura otvorenih izvora